Tilapäinen valiokunta, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Valiokunnan järjestäytyminen

RauDno-2022-219

Perustelut

Valiokunta järjestäytyy. 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Valiokunta valitsee itselleen sihteerin. 

 

Päätös

Sihteeriksi valittiin Minna Valkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Heikkinen ja Jussi Herranen. 


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)