Tilapäinen valiokunta, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Aloite tilapäisen valiokunnan perustamisesta

RauDno-2022-220

Perustelut

Aloite tilapäisen valiokunnan perustamisesta.

 

 

 

 

Ehdotus

Käydään keskustelua aloitteesta ja päätetään aloitteen mukaiset toimenpiteet. 

Päätös

Valiokunta kävi keskustelua aloitteesta.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)