Tilapäinen valiokunta, kokous 3.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Päätösesitys kunnanvaltuustolle

RauDno-2022-376

Perustelut

Valiokunta laatii päätösesityksen kunnanvaltuustolle.

Ehdotus

x

Päätös

Puheenjohtaja Sari Hintikka-Varis ehdotti, että tilapäinen valiokunta päättää todeta kunnanhallituksen puheenjohtajiston menettäneen luottamuksensa. Perusteluna on valiokunnan lausunto.

Päivi Heikkinen, Petteri Haukka ja Senja Hallivuori jättivät asiasta eriävän mielipiteensä.

Anu Hotti esitti, että tilapäisen valiokunnan lausuntoon lisätään kohtaan "Haasteelliseksi prosessin tekee..." täsmennys kunnanhallituksen puheenjohtajan osaamattomuudesta ja maininta, että Rautalammin kunnassa ei ole tehty julkista päätöstä, jolla ostetaan palveluita Lakimaa Oy:n Susanna Ijäkseltä. 

Jussi Herranen kannatti Sari Hintikka-Variksen esitystä. 

Puheenjohtaja totesi, että koska päätösehdotukseen on tehty kannatattu eriävä mielipide, on asiasta äänestettävä.

Äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä. Puheenjohtajan ehdotus on "jaa" ja Päivi Heikkisen ehdotus "ei"

Käydyssä nimenhuutoäänestyksessä puheenjohtajan ehdotusta "jaa" kannattivat Anu Hotti ja Jussi Herranen. Päivi Heikkisen tekemää eriävää ehdotusta "ei" kannattivat Petteri Haukka ja Senja Hallivuori. 

Puheenjohtaja totesi, että tilapäisen valiokunnan päätökseksi on ollut puheenjohtajan päätösehdotus.

Tilapäinen valiokunta päättää esittää kunnanvaltuustolle kunnanhallituksen puheenjohtajiston menettäneen luottamuksensa. Perusteluna on valiokunnan lausunto.

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)