Tilapäinen valiokunta, kokous 3.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Ei muita asioita.