Tilapäinen valiokunta, kokous 3.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kunnanhallituksen lausunnon käsittely

RauDno-2022-368

Perustelut

Kunnanhallituksen lausunnon käsittely kokouksessa.

Ehdotus

x

Päätös

Kunnanhallituksen lausunto saatiin tiedoksi tilapäiselle valiokunnalle. 

Liitteet

Oheismateriaali