Tilapäinen valiokunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Valiokunnan seuraavat toimenpiteet

RauDno-2022-274

Perustelut

Valiokunta keskustelee ja tekee päätöksen siitä, miten työskentelyä jatketaan.

Ehdotus

x

Päätös

Ei toimenpiteitä.