Tilapäinen valiokunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

-