Tilapäinen valiokunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Tiina Purasen kuuleminen 15:45-16:15

RauDno-2022-272

Perustelut

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtajan kuuleminen kokouksessa.

 

Ehdotus

x

Päätös

Kuultiin kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Tiina Purasta kokouksessa.

Liitteet

Oheismateriaali