Tilapäinen valiokunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Heikki Pietikäisen kuuleminen klo 14:15-14:45

RauDno-2022-301

Perustelut

 Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtajan kuuleminen kokouksessa klo 14:15-14:45

Ehdotus

x

Päätös

Kuultiin kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Heikki Pietikäistä kokouksessa.

Liitteet

Oheismateriaali