Tilapäinen valiokunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kokouksen avaus

Perustelut

Kokous avataan.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.