Tilapäinen valiokunta, kokous 29.6.2022

§ 76 Päätösesitys kunnanvaltuustolle

RauDno-2022-376

Perustelut

Valiokunta laatii päätösesityksen kunnanvaltuustolle.

Päätösehdotus

x

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto