Tilapäinen valiokunta, kokous 29.6.2022

§ 77 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.