Tilapäinen valiokunta, kokous 29.6.2022

§ 75 Kunnanhallituksen lausunnon käsittely

RauDno-2022-368

Perustelut

Kunnanhallituksen lausunnon käsittely kokouksessa.

Päätösehdotus

x