Tilapäinen valiokunta, kokous 29.6.2022

§ 71 Kokouksen avaus

Perustelut

Kokous avataan.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.