Tilapäinen valiokunta, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

-