Tilapäinen valiokunta, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Lausuntopyyntö kunnanhallitukselle

RauDno-2022-350

Perustelut

Lausuntopyyntö kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitukselle annettaan mahdollisuus tulla kuulluksi ja antaa asiassa selvityksensä. Pyydämme selvitystä 14 vuorokauden kuluessa. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Ehdotus

Pyydetään hallitukselta lausunto aloitteen luonnoksesta  5.7.2022 mennessä. Samalla hallitukselle ilmoitetaan, että määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus