Tilapäinen valiokunta, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Kunnanhallituksen puheenjohtajiston lausunnon käsittely

RauDno-2022-349

Perustelut

Kunnanhallituksen puheenjohtajiston lausunnon käsittely kokouksessa.

 

Ehdotus

x

Päätös

Kunnanhallituksen puheenjohtajiston lausunto käsiteltiin kokouksessa.

Valiokunta päätti tehdä uuden lausunnon aloitteeseen, liitteenä. Lausunnon sisällöstä käytiin keskustelu. Keskustelun aikana todettiin, että lausunnon sisällöstä on näkemyseroja.

Puheenjohtaja päätti, että tehdystä lausuntoluonnoksesta tulee äänestää. Ne, jotka kannattavat valiokunnan tekemää lausuntoluonnosta äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat sitä vastaan, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä nimenhuutojärjestyksessä valiokunnan tekemää lausuntoluonnosta kannattivat "jaa" äänillä Jussi Herranen, Anu Hotti ja Sari Hintikka-Varis pj.  Lausuntoluonnosta vastaan äänestivät "ei" äänillä Senja Hallivuori, Petteri Haukka ja  Päivi Heikkinen. Äänten mentyä tasan 3-3 päätökseksi tuli puheenjohtajan äänen ratkaistessa valiokunnan tekemä lausuntoehdotus.

Senja Hallivuori, Petteri Haukka ja  Päivi Heikkinen jättivät asiasta eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on liitteenä.  

Liitteet

Oheismateriaali