Tilapäinen valiokunta, kokous 17.5.2022

§ 20 Valiokunnan seuraavat toimenpiteet

RauDno-2022-252

Perustelut

Valiokunta keskustelee ja tekee päätöksen siitä, miten työskentelyä jatketaan.

Päätösehdotus

x