Tilapäinen valiokunta, kokous 17.5.2022

§ 21 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.