Tilapäinen valiokunta, kokous 17.5.2022

§ 18 Kunnanhallituksen puheenjohtajan kuuleminen

RauDno-2022-250

Perustelut

Kunnanhallituksen puheenjohtajan kuuleminen kokouksessa

Päätösehdotus

x