Tilapäinen valiokunta, kokous 17.5.2022

§ 14 Kokouksen avaus 

Perustelut

Kokous avataan.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.