Tilapäinen valiokunta, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Lausuntopyyntö kunnanhallituksen puheenjohtajistolle (lisäpykälä)

Perustelut

Lausuntopyyntö kunnahallituksen puheenjohtajistolle.

Ehdotus

Hallintolain 33 ja 36 §:n mukaan asianosaiselle on ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja selityksen antamiselle varattu määräaika. Kunnanhallituksen puheenjohtajistolle annettaan mahdollisuus tulla kuulluksi ja antaa asiassa selvityksensä. Pyydämme selvitystä 14 vuorokauden kuluessa. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Päätös

Pyydetään kunnanhallituksen puheenjohtajistolta lausunto aloitteen luonnoksesta maanantaihin 27.6.2020 mennessä. Samalla heille ilmoitetaan, että määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.