Tilapäinen valiokunta, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kunnanhallituksen lausunto

RauDno-2022-343

Perustelut

Valiokunta käsittelee kunnanhallituksen lausunnon.

Ehdotus

x