Tilapäinen valiokunta, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kokouksen avaus

Perustelut

Kokous avataan.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.