Tilapäinen valiokunta, kokous 12.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Valiokunnan seuraavat toimenpiteet

RauDno-2022-234

Perustelut

Valiokunta keskustelee ja tekee päätöksen siitä, miten työskentelyä jatketaan.

 

Ehdotus

x

Päätös

Pyydetään Rautalammin kunnan 4.4.2022  iltakoulumuistio ja Anna-Maija Summasen laatima raportti sekä muu materiaali, jota on käytetty raportin laatimisessa. Pyydetään sähköpostitse iltakoulumuistio ja raportti, muu materiaali tuodaan seuraavaan kokoukseen nähtäväksi.

Viranhaltijapäätös konsultin palvelujen hankinnasta ja tarjous sekä toimeksianto. 

Kutsutaan kuultavaksi tiistaina 17.5.2022 kunnanhallituksen puheenjohtaja klo 10:05 ja kunnanjohtaja noin klo 10:40 heti kunnanhallituksen puheenjohtajan jälkeen.

Kutsutaan kuultavaksi kokoukseen perjantaina 20.5.2022 Anna-Maija Summanen Teams yhteyden kautta klo 13:05, kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja klo 13:20 ja kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja 14:00.

Kutsutaan kuultavaksi kokoukseen keskiviikkona 25.5.2022 johtoryhmän jäsenet alkaen klo 11:00, jäsenet voivat päättää yhdessä järjestyksen ja aikaa varataan maksimissaan puolituntia per haastateltava. 

 

 

 


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)