Tilapäinen valiokunta, kokous 12.5.2022

§ 12 Valiokunnan seuraavat toimenpiteet

RauDno-2022-234

Perustelut

Valiokunta keskustelee ja tekee päätöksen siitä, miten työskentelyä jatketaan.

 

Päätösehdotus

x