Tilapäinen valiokunta, kokous 12.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Työsuojelupäällikön kuuleminen

RauDno-2022-233

Perustelut

Työsuojelupäällikön kuuleminen kokouksessa.

Ehdotus

x

Päätös

Kuulimme työsuojelupäällikköä.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)