Tilapäinen valiokunta, kokous 12.5.2022

§ 11 Työsuojelupäällikön kuuleminen

RauDno-2022-233

Perustelut

Työsuojelupäällikön kuuleminen kokouksessa.

Päätösehdotus

x