Tilapäinen valiokunta, kokous 12.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Ehdotus

Viimeinen kokous 15.6.2022 jää pois.

Päätös

Perutaan 15.6.2022 kokous.

Kokouskäsittely

Viimeinen kokous 15.6.2022 jää pois.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)