Tilapäinen valiokunta, kokous 12.5.2022

§ 13 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.