Tilapäinen valiokunta, kokous 12.5.2022

§ 7 Kokouksen avaus

Perustelut

Kokous avataan.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.