Tekninen lautakunta, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Teknisen lautakunnan talousarvion toteuma 1.1. - 30.4.2022

RauDno-2022-320

Valmistelija

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Perustelut

Tekninen osasto on laatinut raportit talousarvion toteutumisesta teknisen lautakunnan osalta ajalta 1.1. - 30.4.2022. Raportit sekä investointiosan toteuma liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä raportit ajalta 1.1. – 30.4.2022 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätetään hyväksyä raportit päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)