Tekninen lautakunta, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kieriniemen Naturan toteutus.

RauDno-2022-321

Valmistelija

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Perustelut

Kieriniemessä sijaitsevalla kunnan omistamalle 686-408-13-90 tontille on ELY-keskukselta oltu yhteydessä ensimmäisen kerran vuoden 2020 puolella, liittyen Natura-alueen suojelualuekauppaan.

ELY-keskus on tarjoutunut ostamaan kyseisen noin 1.9 hehtaarin alueen ja kunnan olsi myytävä kyseinen alue suojelukäyttöön.

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Tekninen johtaja ehdottaa hyväksymään tarjouksen.

Päätös

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.