Tekninen lautakunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Teknisen lautakunnan vuoden 2022 talousarvio, käyttötalous

RauDno-2021-667

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan tekstiosat ja tunnusluvut talousarvioesitykseen vuodelle 2022 sekä budjettiyhteenveto ovat liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2022.

Päätös

Tekninen lautakunta esittää, että kokouksessa esille nousseet kysymykset talousarviosta selvitetään.

Tekninen lautakunta käy selvitykset läpi sähköpostitse.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)