Tekninen lautakunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2022, investointiosa

RauDno-2021-668

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Vuoden 2022 investointisuunnitelman yhteissumma on  865 000,00 €. Investointilista liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Tekninen lautakunta esittää liitteen mukaisia investointeja vuodelle 2022 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)