Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Muut asiat

Valmistelija

  • Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Otettiin käsitelväksi Rautalammin Yrittäjät ry:n kannanotto Ajokieltomerkeistä.

Suora lainaus kannanotosta:

"Rautalammin Yrittäjät ry on saanut paljon yhteydenottoja, jotka koskevat kirkonkylän alueella 69-tieltä poikkeaville sivuteille sekä teollisuusalueelle johtavalle Toholahdentielle asetettuja ajokieltomerkkejä.
Kieltomerkkien suuri määrä on aiheuttanut paljon kyselyitä ja hämmästelyä erityisesti ulkopaikkakuntalaisten keskuudessa (kesäasukkaat, satunnaiset matkailijat jne.), jotka ovat suuri tulonlähde paikallisille yrityksille. Kieltomerkeillä varustetun tien varrella olevat yritykset ovat joutuneet selittelemään asiakkaille merkkien tarkoitusta ja sitä ei pystytä arvioimaan, kuinka moni asiakas on kääntänyt autonsa toiseen suuntaan kieltomerkin vuoksi."

 

Päätös

Teknisen lautakunta keskusteli kannanotosta ja mahdollisista vaikutuksista. 

Poliisin kanssa käydyssä keskusteluissa, esiin nousi kyseisten kylttien laitto, jotta saataisiin yltiöpäinen kaahaaminen ja vaaratilanteet taltutettua ko- alueilla, minkä johdosta lautakunta ei näe kylttien poistamista tai kylttien uudelleen järjestämistä järkevänä ratkaisuna.

Lautakunta päätti että kylttejä ei lähdetä poistamaan tai järjestelemään uudelleen.

 

Kyltit ovat lisäämässä muiden tienkäyttäjien turvallisuutta, ei estämässä kiinteistöille ajoa. 

 

 

Tiedoksi

Rautalammin Yrittäjät ry

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)