Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 LISÄPYKÄLÄ: Maanvaihto seurakunnan ja kunnan kesken. (lisäpykälä)

RauDno-2022-228

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Martiskainen raumartija

Perustelut

Maanvaihto seurakunnan ja Rautalammin kunnan kesken liitteenä olevien karttojen mukaisilta alueilta.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Janne Martiskainen raumartija

Tekninen lautakunta keskustelee maanvaihdon järkevyydestä ehdotetulla tavalla, hyötyjen sekä haittojen osalta ja esittää tarvittaessa asian viemistä eteenpäin.

Päätös

Tekninen lautakunta jatkaa neuvotteluja vaihdettavista maa-alueista.

Valmistelija

  • Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Perustelut

Lautakunta on käsitellyt toukokuussa 2022 mahdollista maanvaihtokauppaa seurakunnan ja kunnan välillä.

Tuolloin oli kyseessä Latsinmäen kuntopolkujen alue ja muutama pieni kiinteistöalue kirkonkylän alueella (seurakunnan omistamat), ja kunnan alue sijaitsee Hankamäen Pärsnämäki nimisellä tilalla.

Tuolloin päätöksenä oli että lautakunta jatkaa neuvotteluja.

Nyt neuvotteluja on jatkettu kunnan ja seurakunnan välillä. 

Kunnan tahtotila on ollut että maanvaihto saataisiin onnistumaan ilman että vaihtokaupassa raha vaihtaisi omistajaa, eli vaihtokauppa onnistuisi suoraan maa-alueiden vaihdolla.

Neuvotteluja käytiin siten että, Pärsnämäen (kunnan omistama. vanha liite. kuva 2.) metsäalaa kasvatettaisiin vaihtokaupassa kattamaan päivitetyt alueet Latsinmäellä 13,36 ha (Liite 2024. kuva 1.) ja torin vieressä oleva suikale (n.659m2. Liite 2024. kuva 2.).

Vuoden 2022 aloitettuun vaihtokauppaan verrattuna Latsinmäen alue hieman suureni ja keskustan alueelta jäi yksi (1) kiinteistö pois (joka siirtyi jo aiemmassa vaihtokaupassa kunnalle) ja torin suikale tuli lisäksi. Näiden johdosta Pärsnämäen aluetta on tarkoitus suurentaa, jotta vaihtokaupassa ei tarvitsisi rahan vaihtaa omistajaa.

Näin ollen Pärsnämäen alue olisi kokonaisuutena 29 ha (sisältäen luonnonsuojelualuetta 1,6ha).

Eli, kunta vaihtaisi Pärsnämäen 29 ha alueen seurakunnan Latsinmäen 13,36 ha ja torin 659 m2 vierussuikaleeseen.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Tasapainoinen kuntatalous, joustava työ ja asuminen, elinvoima ja hyvinvointi.

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Lautakunta päättää hyväksyä maanvaihtoehdotuksen ja esittää asiaa edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Raimo Kemppainen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)