Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Ensimmäinen vuosikolmannes 2024

RauDno-2024-300

Valmistelija

  • Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Perustelut

Tarkastellaan teknisen osaston talouden ja tavoitteiden toteumaa ensimmäiseltä vuosi kolmannekselta.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

Kuntastrategian painopiste kohdat: tasapainoinen kuntatalous, elinvoima ja hyvinvointi.

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Lautakunta hyväksyy toteuman ja antaa eteenpäin hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotus.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)