Tekninen lautakunta, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Toholahden teollisuusalueen tieyhteyksien urakkaseuranta

RauDno-2022-35

Valmistelija

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Perustelut

Toholahden teollisuusalueen liikenneyhteyksien urakan sekä materiaalin läpikäynti ja siihen mahdollisesti liittyvien jatkotoimenpiteiden miettiminen.

Tarvittava kokousmateriaali toimitetaan lautakunnan kokoukseen.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Ehdotetaan, että ulkopuolinen valvoja käy asiakirjat läpi.

Päätös

Päätettiin, että tekninen johtaja pyytää selvityksiä valvojalta sekä urakoitsijoilta. Tekninen lautakunta palaa asiaan, kun ulkopuolisen valvojan lausunto on saatu.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)