Tekninen lautakunta, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Selvitys Toholahden teollisuusalueen liikenneyhteyksien valvontaan sekä tarkastukseen ulkopuolisen asiantuntijan toimesta

RauDno-2022-37

Valmistelija

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Perustelut

Päätetään mahdollisesta ulkopuolisesta asiantuntijan käytöstä Toholahden teollisuusalueen liikenneyhteyksien urakassa.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Ehdotan, että Tekninen johtaja valitsee sopivan ulkopuolisen valvojan ja nimeä ei tässä vaiheessa julkisteta työrauhan takaamiseksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti ulkopuolisen asiantuntijan palkkaamisesta Toholahden teollisuusalueen liikenneyhteyksien valvontaan sekä tarkastukseen.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)