Tekninen lautakunta, kokous 22.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Oikaisuvaatimus, Linda Nissinen (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Käsitellään Linda Nissisen oikaisuvaatimus, Kerkonkosken aurauksiin liittyen.

Ehdotus

Saatetaan lautakunnalle tiedoksi, että oikaisuvaatimus on käsitelty 10.12.2021 oikaisuvaatimuksen tekijän ja urakoitsijan kanssa. Käsittelyssä oli mukana teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kunnan edustaja.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja ehdotti uudelleenkilpailutusta Kerkonkosken aurauksen osalta. Oikaisuvaatimuksen tekijä ja urakoitsijat hyväksyivät ehdotuksen.

Päätös

Asia saatettiin lautakunnalle tiedoksi.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)