Tekninen lautakunta, kokous 22.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutos. (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta esittää, että investointimäärärahan käyttötarkoitusta muutetaan. Käyttämätöntä määrärahaa on jäänyt Kuutinrannan aluetöistä 100000 euroa. Määrärahaa esitetään seuraaviin kohteisiin:

Kerkonkosken  polttoainejakeluaseman investointiin 20000 euroa.

Suvantolan aluetöihin 50000 euroa.

Ehdotus

Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksytään esityksen mukaisesti


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)