Tekninen lautakunta, kokous 19.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Vesijättömaan lunastaminen Pappilan osakaskunnalta Äijäveden ja Toholahden rannoilla

RauDno-2020-136

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnalla on halu lunastaa Äijäveden ja Toholahden rannoilla oleva vesijättömaa, koska Äijäveden ja Toholahden rannoilla asuvat kiinteistöt ovat esittäneet kiinnostuksensa kunnan omistaman ranta-alueen ostamiseen. Alueelle on viime vuosikymmenten saatossa muodostunut luonnollisista syistä vesijättömaata, jonka kunta lunastaa maanmyyntisuunnitelmiinsa liittyen.

Vesijättömaan lunastusmaksu tulee olemaan maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan enintään 2250 euroa. Siihen tulee lisäksi vesijättömaan hinta, mutta sen hinnan määrittelee maanmittauslaitos. Vesijättömaan hinta perustuu vesijättömaan laatuun. Karkea arvio vesijättömaan hinnasta voisi olla 1-2 €/m2 ja vesijättömaata on arviolta noin 5000 m2, jolloin kokonaiskustannukset ovat noin 10000 euroa, mutta kaikki kustannukset tulevat takaisin maanmyynnin myötä. Vesijättömaan lunastuksen toimitusaika on maanmittauslaitoksen mukaan noin 9 kuukautta.

Mikäli ranta-alueen viereiset kiinteistöt lunastaisivat vesijättömaan, lunastusmaksu tulisi jokaiselta kiinteistöltä erikseen, jolloin kustannukset nousisivat kohtuuttomiksi joidenkin kiinteistöjen osalta ostettavan maa-alueen hintaan verrattuna. Sen vuoksi kokonaisedullisinta on, että kunta lunastaa vesijättömaan ja myy sen jälkeen omistamansa maan ranta-alueen kiinteistöille.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Rautalammin kunta lunastaa Pappilan osakaskunnalta oman ranta-alueensa vesijättömaan Äijäveden ja Toholahden rannoilla.

Päätöksen perustelut         
Tämä mahdollistaa Rautalammin kunnalle maanmyynnin rannalla sijaitseville kiinteistöille, joilta on tullut yhteydenottoja kuntaan tähän asiaan liittyen.

Päätös

Antti Tuppura poistui käsittelyn ajaksi.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)