Tekninen lautakunta, kokous 19.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 LISÄPYKÄLÄ: Teknisen lautakunnan vuoden 2019 tilinpäätös (lisäpykälä)

RauDno-2020-140

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan tehtäväalueiden toimintakertomukset ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2019 ovat liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi laaditut toimintakertomukset ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2019 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)