Tekninen lautakunta, kokous 19.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 LISÄPYKÄLÄ: Runkovesijohtolinjan korjaus. Kantatie 69 - Rautalammintie 18 välisen vesijohto- ja viemärilinjan uusiminen (lisäpykälä)

RauDno-2020-143

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Kantatien 69 varrella kulkevan runkovesijohtoputken korjaustöiden yhteydessä havaittiin kolme huonokuntoista haaralinjaa: Matti Lohen tielle menevä linja (n. 105 metriä), Alavantielle menevä linja (n. 500 metriä) ja Kokkovuoreen ja Kuutinharjuun menevä linja (n. 700 metriä). Näistä Kokkovuoreen ja Kuutinharjuun menevä haaralinja on huonoimmassa kunnossa. Tämän linjan vaikutuspiirissä on lisäksi eniten kotitalouksia, ja kaksi palvelukotia. Kyseisen haaralinjan kautta tapahtuu Kuutinharjun, Kokkovuoren, Herrantien ja Riihipellon alueiden vesihuolto, eikä näille alueille ole vedensyöttöreittiä. Kyseisellä vesijohtolinjalla on tapahtunut kaksi (2) putkirikkoa puolen vuoden sisällä. Vesijohtolinja on rakennettu 1950 - luvulla.

Vesijohtoputken vieressä kulkeva viemäri on vanha, betoniviemäri, joka olisi kannattavaa uusia vesiputken rakentamistöiden yhteydessä. Kantatie 69 - Rautalammintie 18 välisen linjan kustannusarvio on noin 30.000 €.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että rakennetaan uudet vesi- ja viemäriputket Kantatie 69 - Rautalammintie 18 väliselle linjalle. Työn kiireellisyydestä johtuen urakoitsijana käytetään samaa urakoitsijaa, jonka kanssa on sopimus runkovesijohtoputken korjausurakasta (Kantatien 69 varrella kulkeva putki). Lisäksi tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeelle myönnetään 30.000 euron lisämääräraha.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)