Tekninen lautakunta, kokous 19.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 LISÄPYKÄLÄ: Kunnan omistamien rakennusten ja tonttien myynti (Vuorela, Riihikoto) (lisäpykälä)

RauDno-2020-144

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Teknisellä osastolla on Rautalammilla 2 vanhaa kiinteistöä, jotka Rautalammin kunnan on tarkoitus myydä.  

Myytävät kohteet ovat Toholahdessa sijaitseva Vuorela ja Rautalammin kylällä sijaitseva Riihikoto.

Vuorela on toiminut aiemmin vuokra-asuntona, mutta rakennus on ollut tyhjillään jo pari vuotta. Vuorelaan on tehty kiinteistön korjaustarpeen arviointi vuonna 2016 ja sen perusteella laaditun kustannusarvion mukaan Vuorelan kunnostaminen tulisi maksamaan arviolta 350 000 euroa.

Riihikoto on toiminut aiemmin päiväkotina ja ollut myös pari vuotta tyhjillään sisäilmaongelmien takia. Riihikotoon on tehty kuntotutkimus vuonna 2017 ja sen perusteella on laadittu kustannusarvio. Riihikodon peruskorjaus olisi tullut maksamaan kustannusarvion perusteella noin 280 000 euroa.

Arvioinnin lopputulemana on että Vuorelaa ei kannata taloudellisesti saneerata nykyiseen käyttötarkoitukseen, koska saneerauskustannuksien kattaminen esim. rakennuksen käytöstä saatavilla vuokratuloilla ei ole arvioitu olevan mahdollista kohtuullisessa ajassa. Myös Riihikodon saneeraus nykyiseen käyttötarkoitukseensei ole järkevää, koska rakennuksen tilat ovat päiväkotitoimintaan nykymääräykset huomioon ottaen toimimattomat.              

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta asettaa kiinteistöt myyntiin siten, että myynnin yhteydessä myytävälle kiinteistölle Vuorela erotetaan tilasta Oikarila noin 3000 m²:n suuruinen tontti. Riihikodon myynnin yhteydessä myydään tontti 686-408-66-4 Hoitola, jolla Riihikoto sijaitsee. Tontin koko on 2540 m2.

Ehdotetun päätöksen perustelut
Rautalammin kunnan ei ole järkevää korjata rakennuksia taloudellisessa mielessä ja tyhjät rakennukset aiheuttavat pelkästään kuluja Rautalammin kunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)