Tekninen lautakunta, kokous 14.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Teknisen lautakunnan talousarvion toteuma 1.1. - 31.8.2021

RauDno-2021-625

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Tekninen osasto on laatinut raportit talousarvion toteutumisesta teknisen lautakunnan osalta ajalta 1.1. - 31.8.2021. Raportit sekä investointiosan toteuma liittenä.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä raportit ajalta 1.1. – 31.8.2021 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)