Tekninen lautakunta, kokous 14.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 LISÄPYKÄLÄ: Toholahden teollisuusalueen liikenneyhteyksien parantaminen, tilannekatsaus (lisäpykälä)

RauDno-2021-633

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Kyseisen hankkeen toteuttaminen on käynnistynyt.

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi hankkeen kulku tähän mennessä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta on saanut asian tietoonsa. Työmaalla valvonta ja työn eteneminen menee suunnitelmien mukaisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)