Tekninen lautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Uusi päiväkoti, putkiurakoitsijan valinta

RauDno-2020-672

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia uuden päiväkodin rakentamisen putkitöistä. Tarjouspyyntö on julkaistu HIlmassa  ja tarjousten jättöaika on päättynyt 12.10.2020 klo 9.00.

Tarjouksia saatiin kymmenen (10) kappaletta. Rautalammin kunnalle edullisimman tarjouksen teki Casmet Oy, 69.800,00 €.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että uuden päiväkodin rakentamisen putkitöiden suorittajaksi valitaan edullisimman tarjouksen jättänyt Casmet Oy, urakkahintaan  69.800,00 euroa (alv 0 %).

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)