Tekninen lautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Uusi päiväkoti, ilmanvaihtourakoitsijan valinta

RauDno-2020-673

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia uuden päiväkodin rakentamisen ilmanvaihtotöistä. Tarjouspyyntö on julkaistu HIlmassa 16.9.2020 ja tarjousten jättöaika on päättynyt 12.10.2020 klo 9.00.

Ilmanvaihtotöiden urakasta saatiin kuusi (6) tarjousta. Rautalammin kunnalle edullisimman tarjouksen antoi Ilmasiili Oy, 78.200,00 €.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että uuden päiväkodin rakentamisen ilmanvaihtotöiden suorittajaksi valitaan edullisimman tarjouksen jättänyt Ilmasiili Oy, urakkahintaan 78.200,00 euroa (alv 0 %).

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)